Застраховане – история на възникване

Застраховане – история на възникване

Предисторически период

– В древността: съглашения за взаимопомощ (Вавилон, древен Египет, Палестина, Сирия, Азия), заделяне на резерви, подходи за разпределение на риска;

– Ранно Средновековие: поява на гилдии (селяни и търговци) и цехове (занаятчии) с клонове и в чужбина.

„Гилдийско застраховане” – отпускане на помощ при нещастни случаи: корабокрушение, пожар, наводнение, кражба, старост, слепота др. Задължения на членовете за участие в превантивни мерки (защита срещу грабители, опасности при мореплаване, гасене на пожари) и за съдействие при настъпване на събитие