История на застраховането в България

История на застраховането в България

Навлизане на румънски животозастрахователни дружества – 80-те години на XIX в.

1891 г. – създаване на първото българско животоазастрахователно дружество “България” в Русе

Началото на XX в. – поява на взаимозастрахователните дружества

Монополизация на застрахователната дейност – 1946 г., и създаване на ДЗИ. Въвеждане на задължително застраховане. 1961 г. Основаване на Булстрад.

1990 г. – първи стъпки към възстановяване на застрахователния пазар в България