Развитие на застраховането през Средновековието

Развитие на застраховането през Средновековието

Развитие на застраховането през Средновековието:

Застраховка срещу “пожар” – Англия, XVI в. Създаване на първата застрахователна компания през 1667 г. – “Застрахователен офис”

Създаване на личното застраховане: застраховки “Злополука” и ”Гражданска отговорност” – Англия XVIII – XIX в.

Поява на селскостопанското застраховане – застраховка срещу “Градушка” и застраховка на домашни животни

Създаване на първите застрахователни дружества в Европа и САЩ – еднолични застрахователи, акционерни дружества и кооперации (XIX в.) – предимно транспортни застраховки. Развитие на картели и концерни

Създаване на първото животозастрахователно дружество – Англия, 1756 г.

Поява на първите презастрахователни дружества в Германия – 1850 г.