Същинска история на застраховането – XIV в.

Същинска история на застраховането – XIV в.

– възникване на “морския заем” XII-XIІI в. в Италия, Южна Франция, Испания, Португалия – издаване на първата полица в Генуа

– разпространение на “морския заем” в страните по северното крайбрежие на Африка и източното азиатско крайбрежие

– задължителна застраховка срещу “кражба и грабеж” в Южна Франция – намеса на държавата в застраховането – преди XIV в.

– усилена застрахователна дейност в пристанищните градове на Италия