Основни характеристики на застраховането

Основни характеристики на застраховането

  • В основата на застраховането е т.нар. „прехвърляне“ или „споделяне“ на риска.
  • Застрахователят предварително събира вноски (наричани премии) от много лица, изложени на еднотипен риск, за да може впоследствие да се покрият загубите на малкото от тях, при които рискът се е реализирал чрез настъпването на застрахователно събитие.
  • Колкото повече са застрахованите срещу един и същи риск за едно и също време, толкова и вероятността да се реализира този риск за всички застраховани едновременно е по-малък (и съответно цената на застраховката става по-ниска)
  • При застраховането плащате малки вноски днес, за да предотвратите големи, понякога катастрофални, финансови евентуални загуби в бъдеще