История на застраховането в България

История на застраховането в България

Навлизане на румънски животозастрахователни дружества – 80-те години на XIX в. 1891 г. – създаване на първото българско животоазастрахователно дружество “България” в Русе Началото на XX в. – поява на взаимозастрахователните дружества Монополизация на застрахователната дейност – 1946 г., и създаване на ДЗИ. Въвеждане на…

 Развитие на застраховането през Средновековието

Развитие на застраховането през Средновековието

Развитие на застраховането през Средновековието: Застраховка срещу “пожар” – Англия, XVI в. Създаване на първата застрахователна компания през 1667 г. – “Застрахователен офис” Създаване на личното застраховане: застраховки “Злополука” и ”Гражданска отговорност” – Англия XVIII – XIX в. Поява на селскостопанското застраховане – застраховка срещу “Градушка” и застраховка…

 Същинска история на застраховането – XIV в.

Същинска история на застраховането – XIV в.

– възникване на “морския заем” XII-XIІI в. в Италия, Южна Франция, Испания, Португалия – издаване на първата полица в Генуа – разпространение на “морския заем” в страните по северното крайбрежие на Африка и източното азиатско крайбрежие – задължителна застраховка срещу “кражба и грабеж” в Южна…