История на застраховането в България

История на застраховането в България

Навлизане на румънски животозастрахователни дружества – 80-те години на XIX в. 1891 г. – създаване на първото българско животоазастрахователно дружество “България” в Русе Началото на XX в. – поява на взаимозастрахователните дружества Монополизация на застрахователната дейност – 1946 г., и създаване на ДЗИ. Въвеждане на…