Избор на застраховка

Видове застраховки – общо застраховане Общо застраховане – застраховането на риск от унищожаване или повреждане на движимо или недвижимо имущество, включително застраховането на отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща обезщетение, зависещо…

 Същинска история на застраховането – XIV в.

Същинска история на застраховането – XIV в.

– възникване на “морския заем” XII-XIІI в. в Италия, Южна Франция, Испания, Португалия – издаване на първата полица в Генуа – разпространение на “морския заем” в страните по северното крайбрежие на Африка и източното азиатско крайбрежие – задължителна застраховка срещу “кражба и грабеж” в Южна…