Основни характеристики на застраховането

Основни характеристики на застраховането

В основата на застраховането е т.нар. „прехвърляне“ или „споделяне“ на риска. Застрахователят предварително събира вноски (наричани премии) от много лица, изложени на еднотипен риск, за да може впоследствие да се покрият загубите на малкото от тях, при които рискът се…