Избор на застраховка

Видове застраховки – общо застраховане Общо застраховане – застраховането на риск от унищожаване или повреждане на движимо или недвижимо имущество, включително застраховането на отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща обезщетение, зависещо…

 Развитие на застраховането през Средновековието

Развитие на застраховането през Средновековието

Развитие на застраховането през Средновековието: Застраховка срещу “пожар” – Англия, XVI в. Създаване на първата застрахователна компания през 1667 г. – “Застрахователен офис” Създаване на личното застраховане: застраховки “Злополука” и ”Гражданска отговорност” – Англия XVIII – XIX в. Поява на селскостопанското застраховане – застраховка срещу “Градушка” и застраховка…