Застраховане – история на възникване

Застраховане – история на възникване

Предисторически период – В древността: съглашения за взаимопомощ (Вавилон, древен Египет, Палестина, Сирия, Азия), заделяне на резерви, подходи за разпределение на риска; – Ранно Средновековие: поява на гилдии (селяни и търговци) и цехове (занаятчии) с клонове и в чужбина. „Гилдийско застраховане” – отпускане на помощ при нещастни случаи: корабокрушение,…